Djelatnici

Ravnatelj učeničkog doma: Nikola Beatović, prof.

Voditelj računovodstva: Anđa Čović

Stručni suradnik: Milko Kiš prof.

Tajnik: Petar Trumbetić

Medicinska sestra: Lidija Balev

Ekonom: Lidija Ferenčak

Administrator: Sanja Preradović

Domar: Ljubomir Lovreković

Kuharice:

Jasminka Cvitković

Slavica Rauch

Monika Saraga Pajtak

Pomoćna kuharica:

Danica Sklezur

Spremačice:

Snježana Gudelj

Silvija Pešić

Marija Mutak

Ana Komljenović

Jadranka Sever

Odgojitelji:

Marina Marić, prof.

Antun Karamatić, prof.

Katarina Krvarić, prof.

Noćni pazitelji:

Marko Franjković

Damir Vukojević