Dokumenti

1.

Statut Učeničkog doma Franje Bučara: Statut

Pravilnik o radu: Pravilnik

Plan evakuacije i spašavanja:  Plan

Pravilnik o jednostavnoj nabavi: Pravilnik

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva: Pravilnik

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: Pravilnik

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja: Pravilnik

Pravilnik o zaštiti na radu: Pravilnik

Etički kodeks: Kodeks

Pravilnik o zaštiti od požara: Pravilnik

Poslovnik o radu Domskog odbora: Poslovnik

Procedura stvaranja ugovornih obveza: Procedura

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora: Procedura

Procedura naplate prihoda: Procedura

Procedura o blagajničkom poslovanju: Procedura 

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje: Procedura

Procedura zaprimanja i provjere računa: Procedura

Procedura izrade plana nabave roba i usluga: Procedura

Korisne poveznice:

Zakon o odgoju i obrazovanju: Zakon

Zakon o radu: Zakon

Zakon o pravu na pristup informacijama: Zakon

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Ministarstvo

Središnji katalog službenih dokumenata RH: Katalog

e-građani: e-građani

Upute HZJZ – učenički domovi: Upute

2.

Natječaj za radno mjesto: Odgajatelj / ica u učeničkom domu (objavljen 23.09.2022.) : Natječaj

Obavijest o provođenju selekcijskog postupka za radno mjesto Odgajatelj / ica: Obavijest

Odluka odgajatelj: Odluka

Natječaj za radno mjesto: Domar (m/ž) (objavljen 26.09.2022.): Natječaj

Odluka domar: Odluka

Natječaj za radno mjesto: Odgajatelj / ica u učeničkom domu (objavljen 27.02.2023.) : Natječaj

Obavijest o provođenju selekcijskog postupka za radno mjesto Odgajatelj / ica: Obavijest

Rezultati pismenog testiranja za radno mjesto Odgajatelj/ica: Rezultati

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto: Odgajatelj / ica u učeničkom domu (oglas objavljen 27.02.2023.): Obavijest

 

Natječaj za radno mjesto:  Spremač/ica u učeničkom domu (objavljen 09.03.2023.): Natječaj

Natječaj za radno mjesto:  Kuhar/ica u učeničkom domu (objavljen 09.03.2023.): Natječaj

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učeničkog doma Franje Bučara (objavljen 26. 5. 2023.): Natječaj

Natječaj za radno mjesto: Odgajatelj / ica u učeničkom domu (objavljen 29.11.2023.) : Natječaj

Godišnji plan i program rada: 

GPP 2019/2020

GPP 2020/2021

GPP 2021/2022

GPP 2022/2023

3.