Dr. Franjo Bučar

(Zagreb, 25. 11. 1866. – 26. 12. 1946.)

Dr. Franjo Bučar bio je povjesničar i istaknuti športski djelatnik, osnivač mnogih športskih klubova, Hrvatskog športskog saveza (1909.) i Jugoslavenskog olimpijskog odbora.

Bio je predsjednik Hrvatskog športskog saveza (1914. – 1919.), Jugoslavenskog olimpijskog odbora (1919. – 1927.), te član Međunarodnog olimpijskog odbora (1919. – 1946.).

Zaslužan je za poboljšanje uvjeta rada nastavnika tjelesnog odgoja, gradnju i uređenje dvorana i igrališta, osnivanje Društva učitelja gimnastike Hrvatske i Slavonije (1896.) i otvaranje Više škole za tjelesni odgoj u Zagrebu (1941.). Njegovom zaslugom tjelesno vježbanje u školama obavlja se pod stručnim vodstvom.

Prvi je propagator mnogobrojnih športova: skijanja, klizanja, mačevanja, tenisa, hokeja na ledu, hokeja na travi, nogometa.

Bio je istaknuti djelatnik u Hrvatskom sokolu i Hrvatskom sokolskom savezu, član Saveza slavenskog sokolstva, delegat u Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji, urednik sokolskih časopisa i autor brojnih sokolskih i športskih priručnika.

Nagrađen je mnogobrojnim domaćim i stranim priznanjima, zahvalama, diplomama, medaljama, plaketama i odličjima.

 

U srcu odvažnost,
U mišici snaga,
U mislima domovina.

Geslo Hrvatskog sokola